ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิธีแก้ปัญหา คอมอืด Windows 7

พี่คอมหนูอืดจัง มีคนถามมา พี่มีวิธีแก้เบื้องต้นให้ ถ้าแก้แล้วไม่หาย ก็คงต้องไปล้างเครื่องลงวินโดร์ใหม่ ถ้ายังไม่หายคงต้องไปแก้ที่ Hardware แล้ว
อันดับแรกปิด Windows Updated -- คลิ๊กขวา My computer - Properties   - windows updated แล้วปิดมันซะ
2. ปิด UAC - startmanu พิมพ์ UAC enter ลูดลงต่ำสุด
3. Action Center - startmanu พิมพ์ Action center ติ๊กออกให้หมดแล้ว ok
4. Disk Cleanup - startmanu พิมพ์ Disk Cleanup เลือก Drive C OK ติ๊กหมด OK
5. ลบถังขยะ  - คลิ๊กขวา Recycle bin - empty Recycle bin
6. สำหรับคนไม่ชอบ interface ที่สวยงาม ก็ไปปรับลด คลิ๊กขวา Mycomputer - properties - Advance System setting - advance - เลือก best performance - OK
7. ลบ temporary files - startmanu พิมพ์ %temp% enter จากนั้น control A - แล้ว กด Shift delete ok
8. ปิด Presentation font cache ตัวนี้ไม่มีประโยชน์เลย แถมกิน CPU และต้องปิดทุกครั้งที่บูสเครื่องใหม่ วิธีแก้ กด ctrl + Shift + esc พร้อมกัน เลือก Process - เลือก Presentation font cache แล้ว คลิ๊ก End 2 ครั้ง ok เสร็จ
9. สำหรับโน๊ตบุคที่ตั้งประหยัดพลังงานไว้ ให้เข้าไปแก้ตรงรูปแบตเตอรี่มุมขวา ล่าง  เลือก High performance เพราะจะเป็นการปดปล่อยพลังออกมาเต็มที่  ถ้าไม่มีให้ติ๊ก Power options แล้วเลือก High performance  ok










วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

เรื่องสั้น นางสาวฟ้าใสกับนายซื่อบื้อ

เรากำลังนั่งค้นหาหนังสือบนห้องนอนของเธอ อย่างเร่งรีบ 
"นี่เธอจำไม่ได้หรอว่าเขาไว้ไหน" วินัยพูด "นี่ไง หนังสือเทพบุตรจุฑาเทพ เล่นโปรด" มีเป็นคอลเลคชั่นเลย "มันใช่สิ่งที่เรากำลังหามั้ย" วินัยพูดเชิงหยอก. "แปป" "เจอแล้ว" "นี่ไง" "ป่ะเรา เอาไปส่งครูกัน" 
"นั่งอ่านอะไรอะ" ลูกปัดถามเพราะเห็นวินัยนั่งอ่านหนังสือท่องเที่ยวอย่างสนใจ "เราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันนานแล้ว" วินัยพูดพร้อมมองตาลูกปัด ลูกปัดเข้าไปนั่งข้างๆ บนเตียงสักพักก็นอนลงบนตักวินัย พร้อมกุมมือวินัยไว้ข้างนึง. วินัยเอามือลูบที่ผมเธอเบาๆ อย่างทะนุถนอม แล้วใช้นิ้วก้อยไชปลายผมมาไว้หลังหูเบาๆ. พร้อมกับพูดกับลูกปัดว่า "เราไปเที่ยวกันไหม" "ไปก็ไปสิ ถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อม" ลูกปัดกล่าว ลมพัดหน้าต่างเอื่อยๆ จนเห็นผ้าม่านสบัด อากาศค่อยข้างร้อนนิดๆ
ทั้งคู่จ้องตากัน ก่อนวินัยจะจุ่มพิศที่ริมผีปากเธอเบาๆ ก่อนจะรีบเงยหน้าขึ้น เพราะทั้งคู่ต้องรีบเอาหนังสือไปส่งครู. "ป่ะเดี๋ยวไม่ทัน" ทั้งคู่ยืนขึ้น. วินัยก้าวท้าวได้หนึ่งก้าว ลูกปัดก็กอดเขาไว้จากด้านหลัง "ยังไม่ไปได้ไหมอ่ะ" ลูกปัดกล่าวอ้อนวอน วินัยถอยมานั่งที่เตียงอีกครั้ง ลูกปัดบอกวินัยรอแปปนึง เพราะเธอจะแต่งตัว ลูกปัดหวีผมอย่างเร่งรีบ ทาลิปติกและแป้ง แล้วหันไปถามวินัยว่าสวยไหม วินัยตะลึงพักนึงและกล่าวว่า "น่ารักมากๆเลย" ลูกปัดวิ่งโถมเข้าไปบนตัวของวินัย ทำให้วินัยล้มลงไปบนเตียงอันอ่อนนุ่ม ลูกปัดนั่งทับบนตัววินัย พร้อมพูดว่า ยอมรึยัง ก่อนจะจูบไปบนปากของวินัย พร้อมทั้งลูบตัววินัยไปมาอย่างช้าๆ วินัย เอามือเอื้อมไปไชผมที่ปิดหน้าเธอ แล้วบอกว่า "นางฟ้าของผม อย่าทิ้งผมไปนะ"
-end-

MV COVER ห้องนอน

เรื่องราวของนายซื่อบื้อกับนางสาวฟ้าใส

มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเวลาที่ผ่านมา
แต่มันคือเวลาต่อจากนี้ 
ที่เราจะต้องซื่อสัตย์ต่อเขาและรักเขาเพียงคนเดียว
เขาเป็นคนที่ทำให้เราลืมความเศร้าในอดีตได้
และไม่บ่อยที่เราจะเจอคนที่เข้าใจเรา
เราสัญญาว่าจะดีต่อเขาให้มากๆ
ไม่ว่าจะสถานะใดก็แล้วแต่
รู้อย่างเดียวคือ ฉันรักเธอไปแล้ว

ห้องนอนของฟ้าใส

เรื่องราวของนายซื่อบื้อกับนางสาวฟ้าใส




-END-


วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

“ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
กรณีศึกษาของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
FACTORS AFFECTING BUYING DECISION PRODUCT AND SERVICE VIA ONLINE MEDIA
CASE STUDY: POPULATION IN MUANG DISTRICT CHAIYAPHUM PROVINCE
นางสาววิลาวัณย์  แซ่ตั้ง      นายพิษณุชัย  เรืองจันทึก     นางสาวศันสนีย์  ทวีรัตน์ 
นางสาวฟ้า  ทวีรัตน์       นางสาวพัชรี  ผ่านประดิษฐ์1
นรพล  จินันท์เดช
ศุภสิทธิ์  จารุพัฒน์หิรัญ2
 



บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ (2) ศึกษาทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ (3) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์  (4) ศึกษาปัจจัยด้านต่างๆของเว็บไซด์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยใช้แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแจกให้กับผู้บริโภคที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ที่พักอาศัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นผู้บริโภคที่ต้องเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์  จำนวน 400 คน โดยการหาขนาดตัวอย่างด้วยสูตร Yamane จากนั้นนำมาวิเคราะห์ด้านสถิติเชิงพรรณนา ด้านการหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอุปมาน ด้วยสถิติ Chi-square และ One-way ANOVA วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม R Studio ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยใช้บริการการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อออนไลน์ มีจำนวน 362 คน  และตัดสินใจที่จะใช้บริการการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 392 คน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (69.64%) อายุ 26-30 ปี (48.88%) สถานภาพสมรส (57.40%) อาชีพ  ข้าราชการ (28.83%) รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท (36.14%)  รายจ่ายต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท  (29.02%) 
1.                คณะผู้จัดทำ   2. ที่ปรึกษางานวิจัย
 
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่สถานที่ที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด โดยส่วนใหญ่เลือก บ้าน  (51% )  ความถี่การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต มากกว่า 20 ครั้ง  และ 2-5 ครั้ง (28%)  ระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อครั้ง  น้อยกว่า ครึ่งชั่วโมง น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (25%)  ด้านอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้บ่อยที่สุด ส่วนใหญ่เลือก โทรศัพท์ Android (เช่น Samsung) (28%) ด้านสินค้าและบริการที่ท่านเคยสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เลือก  เสื้อผ้า เช่น เสื้อ กางเกง (23.02%) ด้านวิธีการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เลือก การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (56%) ด้านการซื้อสินค้าออนไลน์จากการเลือกเว็บไซต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือไม่ เช่น สังเกต ด้านหน้าของ URL มี http หรือ https (รูปแม่กุญแจ) ส่วน มีระบบรักษาความปลอดภัย            (53%) ด้านจำนวนเงินมากที่สุดที่ท่านเคยสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่เลือก 1000 – 2000 บาท (37%) ด้านจำนวนครั้งที่ท่านเคยสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 12 เดือน โดยส่วนใหญ่เลือก  2 – 5 ครั้ง  (46%) ด้านสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เลือก ความสะดวกในการซื้อสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (45%) การจัดส่งสินค้าที่เหมาะสมที่สุด จัดส่งโดยไปรษณีย์ (53%) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่เลือกเพื่อน (38%)
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในส่วนของปัจจัยทางด้านเว็บไซด์ โดยด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านราคาสินค้าและบริการตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการ อันดับต่อมาได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้าและบริการมีราคาบอกไว้ชัดเจน สินค้าตรงตามความต้องการลูกค้าของเว็บไซด์ เว็บไซด์มีความน่าเชื่อถือ และการมีระบบชำระเงินที่สะดวก  ปัจจัยทางด้านเว็บไซด์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ของผู้บริโภค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 คือ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์  การใช้งานง่ายของเว็บไซด์  ความรวดเร็วในการสั่งสินค้า  ความภักดีต่อเจ้าของเว็บไซด์  ภาพลักษณ์ของเว็บไซด์  การมีสินค้าตรงตามความต้องการของเว็บไซด์  การระบุราคาสินค้าชัดเจน  การมีวิธีการชำระที่ง่ายสะดวก










คำสำคัญ : สินค้าและบริการผ่านสื่อออนไลน์


รวมสูตร โปรแกรม R studio chi square f-test t-test




> library("lsr", lib.loc="C:/Program Files/R/R-3.1.1/library")
> library("psych", lib.loc="C:/Program Files/R/R-3.1.1/library")
> datareal <- read.csv("C:/Users/Administrator/Desktop/datareal.csv")
>   View(datareal)
> View(datareal)
> summary(datareal)
     Sex             age            Status                          Education 
 female:272            :  2   married  :162   bechalor                   :276 
 male  :128   15  -  20: 10   seperated:  8   High school                : 20 
              21 – 25  : 72   single   :230   High Vocational Certificate: 30 
              26 – 30  :210                   master degree              : 70 
              31 – 35  : 44                   Vocational Certificate     :  4 
              36 up    : 62                                                   
                                                                               
 OccupationType             income               expense    behavior1    behavior2 
 Min.   :1.00   < 5000         : 28   < 5000         : 22   1   :218   2      :106 
 1st Qu.:2.00   10,001 – 15,000: 72   10,001 – 15,000: 84   1, 2:  4   5      :104 
 Median :3.00   15,001 – 20,000:104   15,001 – 20,000:100   2   : 90   3      : 80 
 Mean   :3.07   20,001 – 25,000: 60   20,001 – 25,000: 40   3   :  2   4      : 78 
 3rd Qu.:4.00   25,000 – 30,000: 26   25,000 – 30,000: 32   4   : 40   1      : 24 
 Max.   :6.00   30,001 >       : 90   30,001 >       : 46   5   : 18   4      :  4 
                5,001 – 10,000 : 20   5,001 – 10,000 : 76   6   : 28   (Other):  4 
 behavior3    behavior4     behavior5     behavior6     behavior7     behavior8 
 1   : 46   6      :114   1      : 54   2      :186   1      :190   1      :136 
 1, 2:  4   5      :102   6      : 22   2, 6   : 42   3      :148   2      : 86 
 2   : 90   2      : 44   8      : 18   6      : 28   2      : 46   3      : 52 
 3   :100   9      : 28   10     : 12   1      : 16   9      :  4   6      : 44 
 4   : 54   1      : 14   12     : 12   1, 2   : 12          :  2   5      : 32 
 5   :106   2, 6   : 14   14     : 12   2, 5   : 12   1, 2   :  2   4      : 28 
            (Other): 84   (Other):270   (Other):104   (Other):  8   (Other): 22 
   behavior9     behavior10    behavior11    behavior12       web1     
 3      :158   2      :188          :  2   2      :164   Min.   :1.000 
 2      : 68   3      : 82   1      : 98   1      : 96   1st Qu.:3.000 
 1      : 60   1      : 60   1, 2   : 16   3      : 78   Median :3.000 
 4      : 56   4      : 16   1, 2, 3: 10   4      : 42   Mean   :3.485 
 5      : 46   1, 2, 3: 10   2      :228   2, 3   : 12   3rd Qu.:4.000 
 2, 3   :  4   2, 3   : 10   2, 3   :  4   1, 2   :  4   Max.   :5.000 
 (Other):  8   (Other): 34   3      : 42   (Other):  4                 
      web2            web3        web4            web5           web6     
 Min.   :1.000   Min.   :1   Min.   :1.000   Min.   :1.00   Min.   :1.000 
 1st Qu.:3.000   1st Qu.:3   1st Qu.:4.000   1st Qu.:3.00   1st Qu.:3.000 
 Median :4.000   Median :4   Median :5.000   Median :4.00   Median :4.000 
 Mean   :4.085   Mean   :4   Mean   :4.201   Mean   :3.79   Mean   :3.965 
 3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.00   3rd Qu.:5.000 
 Max.   :5.000   Max.   :5   Max.   :5.000   Max.   :5.00   Max.   :5.000 
                             NA's   :2                      NA's   :2     
      web7            web8            web9           web10          web11    
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.00   Min.   :1.00 
 1st Qu.:3.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:3.00   1st Qu.:3.00 
 Median :5.000   Median :5.000   Median :4.000   Median :4.00   Median :4.00 
 Mean   :4.222   Mean   :4.265   Mean   :3.965   Mean   :3.92   Mean   :4.05 
 3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.00   3rd Qu.:5.00 
 Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.00   Max.   :5.00 
 NA's   :4                                                                   
     web12           web13           web14           web15           web16    
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.00 
 1st Qu.:3.000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:3.00 
 Median :4.000   Median :4.000   Median :5.000   Median :5.000   Median :4.00 
 Mean   :3.964   Mean   :3.815   Mean   :4.256   Mean   :4.307   Mean   :3.88 
 3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.00 
 Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.00 
 NA's   :10                      NA's   :2       NA's   :2                    
     web17           web18           web19           web20           web21     
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000 
 1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000 
 Median :4.000   Median :4.000   Median :5.000   Median :5.000   Median :4.000 
 Mean   :4.126   Mean   :4.175   Mean   :4.195   Mean   :4.242   Mean   :4.116 
 3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000 
 Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000 
 NA's   :2                                       NA's   :4       NA's   :2     
     web22           web23           web24          sumweb          meanweb    
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.00   Min.   : 24.00   Min.   :1.000 
 1st Qu.:3.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.00   1st Qu.: 89.00   1st Qu.:3.708 
 Median :4.000   Median :4.000   Median :4.00   Median :100.00   Median :4.167 
 Mean   :3.662   Mean   :4.166   Mean   :4.23   Mean   : 96.72   Mean   :4.030 
 3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.00   3rd Qu.:109.25   3rd Qu.:4.552 
 Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.00   Max.   :120.00   Max.   :5.000 
 NA's   :4       NA's   :2                                                     
      done          decision  
 Min.   :0.000   Min.   :0.00 
 1st Qu.:1.000   1st Qu.:1.00 
 Median :1.000   Median :1.00 
 Mean   :0.905   Mean   :0.98 
 3rd Qu.:1.000   3rd Qu.:1.00 
 Max.   :1.000   Max.   :1.00 
                              
> independentSamplesTTest(
+     formula = meanweb ~ Sex,
+     data = datareal,
+     var.equal = TRUE)

   Student's independent samples t-test

Outcome variable:   meanweb
Grouping variable:  Sex

Descriptive statistics:
            female  male
   mean      4.107 3.866
   std dev.  0.691 0.873

Hypotheses:
   null:        population means equal for both groups
   alternative: different population means in each group

Test results:
   t-statistic:  2.983
   degrees of freedom:  398
   p-value:  0.003

Other information:
   two-sided 95% confidence interval:  [0.082, 0.4]
   estimated effect size (Cohen's d):  0.32

>
> mod1<-aov(meanweb ~ age, data=datareal)
> summary(mod1)
             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
age           5  19.03   3.805   7.065 2.43e-06 ***
Residuals   394 212.22   0.539                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod2<-aov(meanweb ~ Status, data=datareal)
> summary(mod2)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Status        2   1.59  0.7938   1.372  0.255
Residuals   397 229.66  0.5785              
> mod2<-aov(meanweb ~ Education, data=datareal)
> mod3<-aov(meanweb ~ Education, data=datareal)
> summary(mod3)
             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
Education     4  27.38   6.845   13.26 3.78e-10 ***
Residuals   395 203.86   0.516                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod4<-aov(meanweb ~ OccupationType, data=datareal)
> summary(mod4)
                Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
OccupationType   1   5.77   5.769   10.18 0.00153 **
Residuals      398 225.48   0.567                  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod5<-aov(meanweb ~ income, data=datareal)
> summary(mod5)
             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
income        6  12.19  2.0321   3.646 0.00156 **
Residuals   393 219.05  0.5574                  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod6<-aov(meanweb ~ expense, data=datareal)
> summary(mod6)
             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
expense       6  24.75   4.124   7.849 5.35e-08 ***
Residuals   393 206.50   0.525                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod7<-aov(meanweb ~ behavior1, data=datareal)
> summary(mod7)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
behavior1     6   8.43   1.405   2.478  0.023 *
Residuals   393 222.82   0.567                
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod8<-aov(decision ~ behavior1, data=datareal)
> summary(mod8)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
behavior1     6  0.303 0.05047   2.631 0.0163 *
Residuals   393  7.537 0.01918                
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod9<-aov(meanweb ~ behavior2, data=datareal)
> summary(mod9)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
behavior2     7   4.08  0.5832   1.006  0.426
Residuals   392 227.16  0.5795               
> mod10<-aov(decision ~ behavior2, data=datareal)
> summary(mod10)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
behavior2     7  0.236 0.03374   1.739 0.0984 .
Residuals   392  7.604 0.01940                
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod11<-aov(meanweb ~ behavior3, data=datareal)
> summary(mod11)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
behavior3     5   3.59  0.7187   1.244  0.288
Residuals   394 227.65  0.5778              
> mod12<-aov(decision ~ behavior3, data=datareal)
> summary(mod12)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
behavior3     5  0.261 0.05220   2.714   0.02 *
Residuals   394  7.579 0.01924                
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod13<-aov(decision ~ meanweb, data=datareal)
> summary(mod13)
             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
meanweb       1   0.41  0.4101   21.97 3.81e-06 ***
Residuals   398   7.43  0.0187                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod14<-aov(decision ~ web1, data=datareal)
> summary(mod14)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
web1          1  0.034 0.03391   1.729  0.189
Residuals   398  7.806 0.01961              
> mod15<-aov(decision ~ web4, data=datareal)
> summary(mod14)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
web1          1  0.034 0.03391   1.729  0.189
Residuals   398  7.806 0.01961              
> mod15<-aov(decision ~ web5, data=datareal)
> summary(mod15)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
web5          1  0.076 0.07647    3.92 0.0484 *
Residuals   398  7.764 0.01951                
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod16<-aov(decision ~ web6, data=datareal)
> summary(mod16)
             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
web6          1  0.170 0.17046   8.802 0.00319 **
Residuals   396  7.669 0.01937                  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
2 observations deleted due to missingness
> mod17<-aov(decision ~ web7, data=datareal)
> summary(web7)
Error in summary(web7) : object 'web7' not found
> summary(mod17)
             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
web7          1  0.327  0.3268   17.14 4.24e-05 ***
Residuals   394  7.512  0.0191                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
4 observations deleted due to missingness
> mod18<-aov(decision ~ behavior4, data=datareal)
> summary(mod18)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
behavior4    26  0.399 0.01533   0.769  0.787
Residuals   373  7.441 0.01995              
> mod19<-aov(decision ~ behavior5, data=datareal)
> summary(mod20)
Error in summary(mod20) : object 'mod20' not found
> summary(mod19)
             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
behavior5    97  2.496 0.02573   1.454 0.00907 **
Residuals   302  5.344 0.01770                  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> summary(mod20)
Error in summary(mod20) : object 'mod20' not found